top of page

❤️人 初次下💧兼职开 

❤️人 初次下💧兼职开 

• 𝐇𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭✨身高/172

• 𝐖𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭✨体重/43

• 𝐁𝐮𝐬𝐭✨胸围/C

• 𝐀𝐠𝐞✨年龄/23

筷子腿小蛮腰可纯可欲😙

𝙄 𝙨𝙪𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙡𝙮 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 ‰

     ♥ 聽說緣分會把我帶到妳身邊 ♥

                                        

                      ✨✨

       给你难忘的邂逅体验  ✨待客如初恋👍🏻

   超好的女友性格 ✨服务素质谈吐高💦                      三
bottom of page