beijing 新人  手开  净高172D  01年

新人  手开  净高172D  01年

         天然无整 健美S身材 圈内唯一电臀

      健身达人:网球、击剑、射击、高尔夫

               只見素質客 低素质自觉绕道

                颜值高情商高性格好身材好

                     全身雪白   超级长腿458 次瀏覽