Beijing·真實人大附中在校學生

ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ᴏᴋ ☼


ᵕ̈ 🌼 ᵕ̈ 🌼ᵕ̈ 💛 ᵕ̈ 💛 ᵕ̈


🥭吃多一口奶油


可爱加多一分ʕ •ᴥ•ʔ


            ▫️Age:05年✨

            ▫️𝐇𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭:173✨

            ▫️𝐁𝐮𝐬𝐭:E✨

🐰 Beijing·真實人大附中在校學生 🐰

🐰 素顏氣質款 黃金比例 雪白發光 🐰

🐰 乖巧可人 清新脫俗 明艳动人🐰

🐰 罕見 ❄️ 白 完美身段 貭素高 🐰


揣着一口袋的开心🍓满载而归☀️