Name:小珊💨 白馨🦋 Height:175cm🌸   Weight:50kg

Name:小珊💨 白馨🦋 

Height:175cm🌸   Weight:50kg

Cup:D🐻    Age:19🙈

birthplace:西安🌮 

新晋抖音小网红💋可当面看

 

真实在校生小可爱   乖巧温柔

纯真活泼爱笑   高大白大长腿 

天然零整 无纹身  性格开朗

『希望可以被您温柔以待~』

🙅🏻不接喝酒k🈲