top of page

SHEN ZHEN165-C-00-45kg Jp新人  本科生👩‍🎓 ::兼职不全在

SHEN ZHEN


165-C-00-45kg

 Jp新人  本科生👩‍🎓 ::兼职不全在

高尔夫⛳️瑜伽🧘‍♀️健身 🍵茶艺 舞蹈


完美腰臀比高情商 会聊天 只见素质客 😘

                                                   🈲看课勿扰

甜美气质型   😘外纯内sao     🈲不接酒课 

             
bottom of page